หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
โก้กโวก
อักษรล้านนา
โค฿กฯโว฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[โคกโวก]
ความหมาย

ว.ลักษณะของใบหน้าที่ผอมมากๆ จนตาลึกโบ๋; ถ้าผอมไม่มาก เรียก ก๊อกว้อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
โก้กโวก (โค฿กฯโว฿กฯ)