หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
แหลวแหลว๋ะแหลวแลว่น
อักษรล้านนา
แหลฯวฯแหลฯวฯะแหลฯวฯแล่วฯร
เทียบอักษรไทย
[แหลวแหลวะแหลวแลว่น]
ความหมาย

ดู...แหลวและแหลวแลว่น

ออกเสียงล้านนา
แหลวและแหลวแลว่น
อักษรล้านนา
แหลฯวฯและแหลฯวฯแล่วฯร
เทียบอักษรไทย
[แหลวและแหลวแลว่น]
ความหมาย

ว.พินาศป่นปี้,แหลกลานไม่มีชิ้นดี; แหลวแหลว๋ะแหลวแลว่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แหลวแหลว๋ะแหลวแลว่น (แหลฯวฯแหลฯวฯะแหลฯวฯแล่วฯร)