หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แหนบ
อักษรล้านนา
แหนฯบ
เทียบอักษรไทย
[แหนบ]
ความหมาย

น๑.เครื่องมือสำหรับถอนหนวด ถอนขน เป็นต้น น๒.ชุดตับของแผ่นเหล็กกล้า สำหรับกันความสะเทือน หรือยุบตัว เช่นแหนบรถยนต์ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แหนบ (แหนฯบ)