หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
แมงป๋อ
อักษรล้านนา
แมงฯปํอฯ
เทียบอักษรไทย
[แมงปอ]
ความหมาย

น.แมลงชนิดหนึ่งตัวยาวประมาณ ๑ - ๑.๕ ซ.ม. ปีกสีส้มอมแดง มีจุดสีดำ ๒ จุด คล้ายตาอยู่บนปีก อาศัยอยู่ตามต้นปอ และลูกปอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แมงป๋อ (แมงฯปํอฯ)