หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แมงบ้งขน
อักษรล้านนา
แมงฯบ้฿งฯข฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[แมงบ้งขน]
ความหมาย

น.ตัวบุ้งชนิดที่มีขนปกคลุมทั่วลำตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แมงบ้งขน (แมงฯบ้฿งฯข฿นฯ)