หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แป้นแหล่
อักษรล้านนา
แป้นฯแห่ลฯ
เทียบอักษรไทย
[แป้นแหล่]
ความหมาย

น.บ่า,ช่วงไหล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แป้นแหล่ (แป้นฯแห่ลฯ)