หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แตนตี๋นแตนมือ
อักษรล้านนา
แทนฯตีนฯแทนฯมื
เทียบอักษรไทย
[แทนตีนแทนมือ]
ความหมาย

น.ทำงานแทน,ทำหน้าที่แทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แตนตี๋นแตนมือ (แทนฯตีนฯแทนฯมื)