หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เอาผัว
อักษรล้านนา
´าผ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[เอาผัว]
ความหมาย

ก.แต่งงาน(ใช้แก่หญิง ถ้าชายใช้ เอาเมีย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เอาผัว (´าผ฿วฯ)