หน้าหลัก
เหล้นบ่ฮู้บึ๋ดบ่ฮู้เมื่อ
เห้ลฯรบํรู้บึดฯบํรู้เมิ่อฯอ
[เหล้นบ่รู้บึดบ่รู้เมื่อ]

ก.เล่นไม่รู้จักกาลเทศะ,เล่นไม่ยอมหยุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เหล้นบ่ฮู้บึ๋ดบ่ฮู้เมื่อ (เห้ลฯรบํรู้บึดฯบํรู้เมิ่อฯอ)