หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
เยาะแมะ
อักษรล้านนา
โยอฯะแมะ
เทียบอักษรไทย
[เยาะแมะ]
ความหมาย

ก.ทรุดลง,ยุบลงอย่างหมดเรี่ยวแรง; เซาะแมะ,เมาะแมะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เยาะแมะ (โยอฯะแมะ)