หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เป๋นล้อ
อักษรล้านนา
เปนฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[เปนล้อ]
ความหมาย

ว.(วัวควาย)ที่ใช้เทียมเกวียนได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เป๋นล้อ (เปนฯลํอฯ)