หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
เบื้องบั้น
อักษรล้านนา
เบิ้อฯงบั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[เบื้องบั้น]
ความหมาย

ว.ส่วนว่า,ขั้นแรก,ขั้นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เบื้องบั้น (เบิ้อฯงบั้นฯ)