หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เถี่ยงต๊า
อักษรล้านนา
ถ่ยฯงท้าฯ
เทียบอักษรไทย
[เถี่ยงท้า]
ความหมาย

ก.แข่งขัน,ประชัน,พนัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เถี่ยงต๊า (ถ่ยฯงท้าฯ)