หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
เถิ้มผา
อักษรล้านนา
เถิ้มฯผา
เทียบอักษรไทย
[เถิ้มผา]
ความหมาย

ดู...เถิ้ม

ออกเสียงล้านนา
เถิ้ม
อักษรล้านนา
เถิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[เถิ้ม]
ความหมาย

น.ชะโงกผา - หินที่ยื่นออกจากหน้าผา; เถิ้มผา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เถิ้มผา (เถิ้มฯผา)