หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
เต๊าแจ้ง
อักษรล้านนา
เทั้าฯแจ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[เท้าแจ้ง]
ความหมาย

ว.จนกระทั่งสว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เต๊าแจ้ง (เทั้าฯแจ้งฯ)