หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เต๊าะสาว
อักษรล้านนา
โทอฯะสาวฯ
เทียบอักษรไทย
[เทาะสาว]
ความหมาย

ก.จีบสาว - เกี้ยวพาราสีเพื่อให้สาวรัก; อู้สาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เต๊าะสาว (โทอฯะสาวฯ)