หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เข้าหนม
อักษรล้านนา
เขั้าห฿นฯม
เทียบอักษรไทย
[เข้าหนม]
ความหมาย

น.ขนม - ของกินที่ไม่ใช่กับข้าว มักมีรสหวาน ปรุงจากแป้งหรือข้าวผสมน้ำตาล บางชนิดมีกะทิ; ของหวาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เข้าหนม (เขั้าห฿นฯม)