หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฮิง
อักษรล้านนา
ริงฯ
เทียบอักษรไทย
[ริง]
ความหมาย

ก.ผิง,ปิ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฮิง (ริงฯ)