หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฮั้วฮาว
อักษรล้านนา
รั้วฯราวฯ
เทียบอักษรไทย
[รั้วราว]
ความหมาย

ดู...ฮั้วตั้งบ่อง

ออกเสียงล้านนา
ฮั้วตั้งบ่อง
อักษรล้านนา
รั้วฯทั่งฯบ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[รั้วทั่งบ่อง]
ความหมาย

น.รั้วที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งเป็นเสายาวประมาณ ๒ เมตร เจาะรู ๓-๔ รู สำหรับ สำหรับสอดท่อนไม้หรือกิ่งไม้ยาวๆหรือไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะกับรู; ฮั้วฮาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฮั้วฮาว (รั้วฯราวฯ)