หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฮวบฮ้าว
อักษรล้านนา
รวฯบร้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[รวบร้าว]
ความหมาย

ก.รวบเข้ามาและรัดไว้ให้แน่น อย่างการขันชะเนาะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฮวบฮ้าว (รวฯบร้าวฯ)