หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
อ้ม
อักษรล้านนา
อ้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[อ้ม]
ความหมาย

ว.หอม,มีกลิ่นหอม; เช่น เหนอ้ม - อีเห็นที่มีกลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
อ้ม (อ้฿มฯ)