หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
อ่านก่อนใจ๊
อักษรล้านนา
อ่านฯก่อฯรใช้
เทียบอักษรไทย
[อ่านก่อนใช้]
ความหมาย

อ่านก่อนใช้ - สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติใช้ ''พจนานุกรมภาษาล้านนา-ไทย ฉบับมรดกล้านนา'' เรียบเรียงโดยคนเมือง เพื่อทุกท่านที่สนใจ ''กำเมืองและตั๋วเมือง'': พจนานุกรมนี้แบ่งเป็น ๕ ส่วน คือ ค้นหา,ออกเสียงล้านนา,อักษรล้านนา,เทียบอักษรไทย และความหมาย; อ่านต่อที่...ค้นหา

(ภาษาไทย) (English)

ออกเสียงล้านนา
ค้นหา
อักษรล้านนา
ฅ฿้นฯหา
เทียบอักษรไทย
[ฅ้นหา]
ความหมาย

ค้นหา - เมื่อเปิดไฟล์แล้ว พิมพ์คำที่ต้องการทราบลงตรง ''ค้นหา'' เช่น กิ๋นเข้า จะมีคำตอบครบทุกช่องตามที่กล่าวมา เท่านั้นยังไม่พอ เครื่องยังไปค้นเอาคำอื่นๆ ที่มีคำว่า ''กิ๋นเข้า'' เช่น กิ๋นเข้าตอน กิ๋นเข้าลำ เป็นต้น มาให้ด้วย ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า ''กิ๋น'' เป็นตัวตรง แต่่ ''เข้า'' เป็นตัวเอน แสดงว่ามีความหมายต่างกัน; อ่านต่อที่...ออกเสียงล้านนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
อ่านก่อนใช้ (อ่านฯก่อฯรใช้)