หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
อู้จ๋า
อักษรล้านนา
อู้จากันฯ
เทียบอักษรไทย
[อู้จา]
ความหมาย

ดู...อู้

ออกเสียงล้านนา
อู้
อักษรล้านนา
อู้
เทียบอักษรไทย
[อู้]
ความหมาย

ก.พูด, คุย, เจรจา; ปาก,อู้จ๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
อู้จ๋า (อู้จากันฯ)