หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
อี่โมะ
อักษรล้านนา
อี่โม฿ะ
เทียบอักษรไทย
[อี่โมะ]
ความหมาย

ดู...บอกเหน๋ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
อี่โมะ (อี่โม฿ะ)