หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
อิ้น
อักษรล้านนา
อิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[อิ้น]
ความหมาย

น.สีเขียวใบไม้,สีเขียวสด,สีเขียวหัวเป็ด เช่น นกแลอิ้น - นกแก้วพันธุ์ที่มีขนสีเขียว.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
อิ้น (อิ้นฯ)