หน้าหลัก
อะลุงตุงนัง
อลุงทุงนังฯ
[อะลุงทุงนัง]

ว.พะรุงพะรัง; บ่าลุงตุงนัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
อะลุงตุงนัง (อลุงทุงนังฯ)