หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ออนซอน
อักษรล้านนา
ออฯร
เทียบอักษรไทย
[ออนซอน]
ความหมาย

ว.เรื่อยๆ,สวยงาม,นิ่มนวล,เพราะพริ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ออนซอน (ออฯร)