หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ออกแดง
อักษรล้านนา
ออฯกแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[ออกเแดง]
ความหมาย

ก.ออกหัด มีผื่นแดงขึ้นตามตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ออกแดง (ออฯกแดงฯ)