หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
อมหนอง
อักษรล้านนา
อ฿มฯหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[อมหนอง]
ความหมาย

ก.กลัดหนอง,มีหนองเกิดที่แผล; ขงหนอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
อมหนอง (อ฿มฯหนฯอฯง)