หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หิ๋ด
อักษรล้านนา
หิดฯ
เทียบอักษรไทย
[หิด]
ความหมาย

น.ชื่อโรคติดต่อเป็นเม็ดขึ้นตามผิวหนัง เกิดจากตัวหิดซึ่งเป็นไรตัวเล็กๆ ชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ใตผิวหนัง มีอาการปวดและคันมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หิ๋ด (หิดฯ)