หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หำฟาน
อักษรล้านนา
หำฟานฯ
เทียบอักษรไทย
[หำฟาน]
ความหมาย

น.ต้นประดงเลือด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หำฟาน (หำฟานฯ)