หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หัวอ่อน
อักษรล้านนา
ห฿วฯอ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[หัวอ่อน]
ความหมาย

ว.ว่าง่าย,สอนง่าย; ฟังกำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หัวอ่อน (ห฿วฯอ่อฯร)