หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หลาบแป็๋ด
อักษรล้านนา
หลฯาปฯแปัดฯ
เทียบอักษรไทย
[หลาบแป็ด]
ความหมาย

ดู...หลาบแป้หลาบแป๘+ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หลาบแป็๋ด (หลฯาปฯแปัดฯ)