หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หลมเลาะและ
อักษรล้านนา
ห฿ลฯมโลอฯะและ
เทียบอักษรไทย
[หลมเลาะและ]
ความหมาย

ว.โพรก - หลวม ใช้กับสิ่งของขนาดเล็ก หมายถึง ไม่แน่น,ไม่สนิท,ไม่พอดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หลมเลาะและ (ห฿ลฯมโลอฯะและ)