หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หลงลมปาก
อักษรล้านนา
ห฿ลฯงล฿มฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[หลงลมปาก]
ความหมาย

ดู...หลงลม

ออกเสียงล้านนา
หลงลม
อักษรล้านนา
ห฿ลฯงล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[หลงลม]
ความหมาย

ก.(ปาก) เชื่อคำพูด,เชื่อถ้อยคำ,เชื่อลมปาก; หลงลมปาก ก็ว่า.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หลงลมปาก (ห฿ลฯงล฿มฯปากฯ)