หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หยังมาก้าย
อักษรล้านนา
หัยฯงมาค่าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[หยังมาค่าย]
ความหมาย

ก.เบื่อเหลือเกิน,เบื่อสุดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หยังมาก้าย (หัยฯงมาค่าฯยฯ)