หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หม๋ดเจิงหม๋ดลาย
อักษรล้านนา
ห฿มฯดเชิงฯห฿มฯดลายฯ
เทียบอักษรไทย
[หมดเชิงหมดลาย]
ความหมาย

ดู...หม๋ดเจิง

ออกเสียงล้านนา
หม๋ดเจิง
อักษรล้านนา
ห฿มฯดเชิงฯ
เทียบอักษรไทย
[หมดเชิง]
ความหมาย

ก.หมดชั้นเชิง,สิ้นความสามารถ; หม๋ดเจิงหม๋ดลาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หม๋ดเจิงหม๋ดลาย (ห฿มฯดเชิงฯห฿มฯดลายฯ)