หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หม้ออุ๋บซา
อักษรล้านนา
หํมฯอฯมฯอฯมฯอฯมฯอฯอุบซา
เทียบอักษรไทย
[หม้ออุบซา]
ความหมาย

น.หม้อน้ำชา ทำด้วยกระเบื้องเคลือบ หรือเซรามิก มีพวย ฝาปิด หูหิ้ว และภาชนะหุ้มด้วยหมอนรองรับภายนอกกันความร้อน; อุ๋บซา,อูบซา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หม้ออุ๋บซา (หํมฯอฯมฯอฯมฯอฯมฯอฯอุบซา)