หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หม้อซะ
อักษรล้านนา
หํมฯอฯมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[หม้อซะ]
ความหมาย

น.หม้อน้ำที่ใช้ชำระโดยทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หม้อซะ (หํมฯอฯมฯอฯ)