หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หมุ้ย
อักษรล้านนา
หุ้ย
เทียบอักษรไทย
[หมุ้ย]
ความหมาย

ก๑.อาการที่ปลาว่ายผุดขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำ; บ้วน ก็ว่า ก๒.ลักษณะที่เคลื่อนไหวหรือผุดขึ้นจากส่วนล่างเป็นปริมาณมาก อย่างน้ำที่วนขึ้นมาจากท้องน้ำในช่วงน้ำหลาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หมุ้ย (หุ้ย)