หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หน้าผากแดนต๋า
อักษรล้านนา
ห้นฯาผากฯแดนฯตา
เทียบอักษรไทย
[หน้าผากแดนตา]
ความหมาย

น.กำพืด - ความเป็นมา,ประวัติส่วนตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หน้าผากแดนต๋า (ห้นฯาผากฯแดนฯตา)