หน้าหลัก
ส่วนว่า
ส่วฯรว่าฯ
[ส่วนว่า]

สัน.ฝ่าย,ด้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ส่วนว่า (ส่วฯรว่าฯ)