หน้าหลัก
สิ๋บป๋ะกุณ
สิบปฯคุณ
[สิปปคุณ]

น.คุณไสย - การใช้ศิลปะเชิงอาคมอาวุธทำร้ายผู้ที่เป็นศัตรู,การใช้วิธีทางไสยศาสตร์กระทำต่อผู้อื่นให้ได้รับผลตามที่ต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สิ๋บป๋ะกุณ (สิบปฯคุณ)