หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สั๋กหน้อย
อักษรล้านนา
สักฯห้นฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[สักหน้อย]
ความหมาย

ว.สักเล็กน้อย,เพียงเล็กน้อย; ซักหน้อย ก็ว่า: ดู...สะน่อย

ออกเสียงล้านนา
สะน่อย
อักษรล้านนา
สน่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[สะน่อย]
ความหมาย

ว.เล็กน้อย,สักเล็กน้อย; สั๋กน่อย,สั๋กหน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สั๋กหน้อย (สักฯห้นฯอฯยฯ)