หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สะน่อย
อักษรล้านนา
สน่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[สะน่อย]
ความหมาย

ว.เล็กน้อย,สักเล็กน้อย; สั๋กน่อย,สั๋กหน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สะน่อย (สน่อฯยฯ)