หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สวยหมากสวยปู
อักษรล้านนา
สวฯยฯหมฯากฯสวฯยฯพลฯ
เทียบอักษรไทย
[สวยหมากสวยพลู]
ความหมาย

น.กรวยบรรจุหมากพลูใช้เป็นเครื่องประกอบแสดงความเคารพ อย่างที่ใช้ดำหัวผู้อาวุโส หรือใช้ในพิธีกรรมใดๆ ที่ถูกต้องตามพิธีแต่ไม่หรูหรา เช่นการบวช เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สวยหมากสวยปู (สวฯยฯหมฯากฯสวฯยฯพลฯ)