หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ว้ายข๋บ
อักษรล้านนา
ว้าฯยฯข฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ว้ายขบ]
ความหมาย

ก.เหลียวมากัด,แว้งกัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ว้ายข๋บ (ว้าฯยฯข฿ปฯ)