หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
วันดา
อักษรล้านนา
วันฯดา
เทียบอักษรไทย
[วันดา]
ความหมาย

น.วันสุกดิบ - วันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนวันจัดงาน ๑ วัน; วันห่อวันดา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
วันดา (วันฯดา)