หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ล้างหน้าล้างต๋า
อักษรล้านนา
ล้างฯห้นฯาล้างฯตา
เทียบอักษรไทย
[ล้างหน้าล้างตา]
ความหมาย

ก.ใช้น้ำล้างหน้า สำ.เสียเงินทำขวัญแก่ผู้เสียหาย เพื่อมิให้เสียหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ล้างหน้าล้างต๋า (ล้างฯห้นฯาล้างฯตา)