หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลูกจิ๊นป๋า
อักษรล้านนา
ลูกชิ้นฯปลฯา
เทียบอักษรไทย
[ลูกชิ้นปลา]
ความหมาย

น.ลูกชิ้นปลา - ลูกชิ้นที่ทำจากเนื้อปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลูกจิ๊นป๋า (ลูกชิ้นฯปลฯา)